سیدسعید هاشمی

رتبه علمی: دانشیارتلفن:

02144214745

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
برنامه ريزی گردشگری، گردشگری روستایی

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

دکتر سیدسعید هاشمی

رتبه: دانشیارتلفن:

02144214745

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
برنامه ريزی گردشگری، گردشگری روستایی

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

علاقه‌مندی‌ها

توسعه کارآفرینی روستایی

گردشگری سلامت 


بیوگرافی

نام‌ و نام‌خانوادگی: سيدسعيد هاشمی

سال‌ تولد: 1346     محل‌ تولد: مشهد      فرزند: سیدرضا

متأهل ‌دارای دو فرزند

 سال‌ و محل‌ اخذ مدرك‌: دکتری- جغرافیا و برنامه ریزی ـ دانشگاه تهران 1390

رتبه علمی ، پست سازمانی ، وضعیت استخدامی :

 • دانشیار پژوهش پایه 28 جهاد دانشگاهی

 • تخصص اصلی برنامه ریزی گردشگری

 • مدیر گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ


سوابق اجرایی

 • رییس  دانشگاه علم و فرهنگ (از 1396 تاکنون)
 • معاون آموزشی جهاددانشگاهی  1395.
 • معاون هماهنگی وامور مجلس جهاددانشگاهی  1392-1395.
 • مدیر گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ   1390- ادامه دارد.
 • رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ 1391-1393.
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری کشور 1391- ادامه دارد.
 • معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علم وفرهنگ سال 1388-1391.
 • رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383.
 • رئیس‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ جهاددانشگاهی‌ شعبه‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383.
 • رئیس‌ مركز آموزش‌ عالی‌ علمی‌ كاربردی‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1377 تا 1383.
 • مشاور رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ سال‌ 1384- 1385.
 • معاون طرح و برنامه دانشگاه علم وفرهنگ سال 1384-1386 .
 • مدیرکل هماهنگی امور واحد ها وپژوهشکده ها وسازمان های جهاددانشگاهی سال 1386- 1388.
 • مدرس رشته برنامه‌ریزی گردشگری در مقاطع ارشد و دکتری


عضویت در مجامع ملی و بین المللی :

 1. عضو هیأت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران ،1391-1395.
 2. رییس هیات مدیره موسسه بین المللی غیر دولتی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ ،.1392 تاکنون
 3. عضو شورای علمی جهاددانشگاهی، 1392 تا کنون
 4. انجمن علمی جغرافیای ایران ،1390 -1395.
 5. انجمن علمی برنامه ریزی روستایی ، 1393-1395.
 6. دبیر و عضو هیأت ممیزه جهاددانشگاهی ، 1395 تا 1397
 7. دبیر و عضو هیأت اجرایی جذب جهاددانشگاهی، 1395 تاکنون
 8. رئیس کمیته تخصصی علوم انسانی، 1396 تاکنون
 9. رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه جهاددانشگاهی، 1396 تاکنون
 10. عضو شورای نظارت و گسترش مراکز پژوهشی جهاددانشگاهی، 1396 تا کنون
 11. عضو هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان جهاددانشگاهی، 1396 تاکنون
 12. عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی،1398 تا کنون
 13. رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع دارویی و شیمیایی شهید مدرس،1398 تاکنون
 14. عضو هیأت تحریریه فصلنامه‏ علمي - پژوهشي “گردشگري و توسعه”
 15. مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي "گردشگري علم و فرهنگ"
 16. عضو هیأت تحریریه فصلنامه انگلیسی گردشگری و معنویتTourism & Spirituality
 17. عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه‏ علمي – پژوهشي« مطالعات اجتماعی گردشگری»
 18. عضو هیأت تحریریه فصلنامه‏ علمي «پژوهش گردشگری»


تحصیلات

 • دکتری ، 1390 ، جغرافیا و برنامه ریزی ، دانشگاه تهران

مقالات مجله‌ای


کتب


پایان‌نامه ها


مقالات کنفرانسی


طرح های پژوهشی


لیست تدریس